อาหารผู้ป่วยและการปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

อาหารผู้ป่วยและการปฏิบัติตน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ที่ตีบแคบอุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย

สาเหตุ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง จากไขมันประเภทโคเลสเตอรอลจับบริเวณเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือด เกาะเกิดการอุดตันในหลอดเลือดที่หนาตัวขึ้น ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ

อาการ

การเกิดการอุดตันยังไม่มากจะไม่มีอาการ อาการเริ่มแรกที่ทราบว่ามีการอุดตัน คือ อาการเจ็บหน้าอก หากเป็นน้อยจะมีอาการเมื่อมีสิ่งกระตุ้น เช่น ออกกำลังกาย ทำงานหนัก เครียด อากาศร้อนหรือ เย็น เมื่อพักอาการจะหายไป แต่เมื่ออาการอุดตันรุนแรงขึ้น แม้ไม่ทำกิจกรรม ก็จะมีอาการเจ็บหน้าอก เรียกว่า เจ็บหน้าอกคงที่ (Stable angina)

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคอ้วน
โคเลสเตอรอลสูง
การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประวัติการเป็นโรคหัวใจของคนในครอบครัว
ความเครียด
ยาคุมกำเนิด และภาวะหมดประจำเดือน
ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
อายุ ผู้ชายอายุมากกว่า 45 ปี ผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปี จะมีความเสี่ยงมากขึ้น