การทำงานของทีเซลล์บกพร่องทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมเอชไอวี

เอชไอวีเป็นเจ้าแห่งการหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายสามารถค้นหาและฆ่ามันได้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ต้องการยาทุกวันเพื่อยับยั้งไวรัส ดังนั้นจึงป้องกันการพัฒนาของโรคเอดส์ได้ แต่สำหรับคนกลุ่มเล็กๆ การต่อสู้ระหว่างระบบภูมิคุ้มกันกับไวรัสนี้ดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง รู้จักกันในนามตัวควบคุม

พวกเขามีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถกดไวรัสโดยไม่ต้องใช้ยา ในขณะที่ผู้ควบคุมส่วนใหญ่สามารถยับยั้งไวรัสได้โดยไม่มีกำหนด แต่ในที่สุดบางคนก็สูญเสียการควบคุมไวรัสและต้องใช้ยาเพื่อให้เกิดการปราบปรามไวรัส การควบคุมจะหายไปหลังจากเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งสูญเสียความสามารถในการแพร่ขยายและฆ่าเชื้อ HIV เซลล์ที่ติดเชื้อ เพื่อค้นหาความแตกต่างเหล่านี้ การศึกษานี้รวมอาสาสมัคร 17 รายที่มีการควบคุมที่ยกเลิกและ 17 รายที่มีกลุ่มควบคุมที่คงทน ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของเขายังคงปราบปรามเอชไอวีตลอดหลายปีของการสังเกต ในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ประสบความสำเร็จ เซลล์ T ที่เป็นพิษต่อเซลล์จะรับรู้เชื้อเอชไอวีชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแอนติเจน ซึ่งพบได้บนพื้นผิวของเซลล์ที่ติดเชื้อ จากนั้นเซลล์ T จะฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อ ทำลายไวรัสภายใน หากการกลายพันธุ์ของเอชไอวีทำให้แอนติเจนเปลี่ยนแปลง ทีเซลล์อาจจำพวกมันไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น ความแตกต่างที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ที่ทีมคิดว่าอาจอยู่ในแอนติเจนเอง